Opłaty:

śluby: wynajem do 3godzin koszt 800zł dojazd do 20km w cenie, powyżej 20km poza Zielona Górą doliczamy dodatkowo 2zł/1km.

 

Każda uroczystość jest indywidualnie kosztorysowana więc proszę dzwonić i pytać o szczegóły (możliwe  rabaty) 

czas naliczany jest od momentu podjechania limuzyny pod wskazany adres.

Wieczory panieńskie/kawalerskie:

koszt 1 godziny 300zł-450zł w zależności od okoliczności na terenie Zielonej Góry.

okolice powyżej 20km 350zł-550zł/h

Tradycyjny szampan w cenie, dodoatkowy alkohol we własnym zakresie .

Zasady zamawiania:

W celu rezerwacji terminu należy podpisać umowę i dokonać wpłaty zaliczki do 20% wartości całej uroczystości w siedzibie firmy osobiście lub dokonać wpłaty przelewem na konto, wtedy po zaksięgowaniu wpłaty wysyłamy na adres domowy potwierdzenie wpłaty(umowę wynajmu).Reszta płatności w dowolnym dogodnym momencie dla osoby wynajmującej lub w dniu uroczystości, dotyczy to slubów.Wynajem na 1h wpłata zaliczki niewymagana należy wpłacic całosć.Najpózniej na 1 dzień przed rozpoczęciem uroczystosci należy potwierdzić telefonicznie,sms-em lub e-mailowo adres dojazdu i godzinę u kierowcy obsługujacego lub własciciela.W przeciwnym wypadku zamówienie jest automatycznie anulowane z winy osoby która wynajęła limuzynę.

Warunki dojazdu do zamawiającego:

Adres dojazdu do zamawiającego musi być uwarunkowany bezpieczną zabudową i infrastrukturą drogową. Wąskie przejazdy, mosty, wąskie uliczki osiedlowe, dojazdy tzw. slepe ulice, drogi II kategorii (drogi szutrowe,polne itp) absolutnie nie mogą być podawane jako adres przyjazdu limuzyny. Pod tym pojęciem rozumie się drogę utwardzoną (asfaltową) o odpowiedniej szerokości gwarantującej bezpieczne i zgodne z przepisami o ruchu drogowym manewrowanie limuzyną. Jeżeli wynajem jest w godzinach nocnych dojazd powinien być prawidłowo oświetlony, bezpieczny dla limuzyny oraz kierowcy wykonujacego manewry. Warunki inne: W przypadku stwierdzenia przez kierowcę warunków nie spełniających tych wymagań kierowca ma prawo zrezygnować z dalszej jazdy i wybrać miejsce według jego oceny bezpieczne, jednocześnie informując o tym osobę zamawiającą usługę wynajmu. W przypadku gdy wynajmujący nie zaakceptuje tej decyzji , usługa zostaje anulowana z winy wynajmującego i koszt wynajmu nie zostaje zwrócony. Wszelkie straty i zniszczenie mienia ruchomego w jakielkowiek postaci wykryte przez kierowcę po wykonaniu usługi bedą skutkować poniesieniem kosztów napraw i strat określonych przez właściciela z dowodem faktur za przywrócenie mienia do stanu pierwotnego. W zakres ten wchodzą usługi czyszczenia (potłuczone szkło będące na wyposażeniu barku, elementy wyposażenia wewnetrznego, zabrudzenia tapicerki) oraz uszkodzenia mechaniczne wewnątrz jak i na zewnątrz pojazdu. Warunki wynajmu: Na wynajem limuzyny składa sie rezerwacja terminu, podpisanie umowy pisemnej, umowy przez obydwie ze stron, akceptacja warunkow i regulaminu umowy po zakończeniu, wystawienie rachunku do umowy. Osoba wynajmujace podpisując umowę przyjmuje do wiadomości regulamin i zasady wynajmu.